Achtergrond_Training&Opleiding1

Klachtenformulier

Indien u een klacht wilt indienen kan dat via ons klachtenformulier dat u hieronder kunt downloaden. Uw klacht wordt na ontvangst (via cdc@bbeu.org) direct in behandeling genomen en binnen 14 dagen volgt een reactie op uw klacht/bezwaar.

Klachtenformulier klik hier

(Om)scholingstrajecten

Vlaams

(Om)scholingstrajecten

Nederlands