Achtergrond_Training&Opleiding1

Keurmerk

HelixAlle certificaten en deelnamebewijzen van trainingen welke door het Competence Development Center (CDC) worden verstrekt, zijn voorzien van het Bio Base Europe logo. Het logo is een keurmerk dat aangeeft dat de training en eventuele examinering onder de vlag van het kwaliteitsmanagement van de Bio Base Europe Coöperatie heeft plaatsgevonden.

Het kwaliteitsmanagement rondom trainingen kenmerkt zich door proactieve beheersmaatregelen. Vandaar dat in het inkoopproces de volgende criteria een belangrijke rol hebben gespeeld:

In de contracten van de leveranciers zijn Kritische Prestatie Indicatoren opgenomen zoals:

Het CDC zal de prestaties van de leveranciers continu monitoren en hierover terugkoppeling verzorgen aan de leden. Het keurmerk is tevens ter ondersteuning van het proces van standaardisatie van opleidingen en trainingen in de regionale industrie. Het kwaliteitsmanagement rechtvaardigt vertrouwen in het keurmerk. Opdrachtgevers mogen er op vertrouwen dat medewerkers die via het CDC zijn getraind over de noodzakelijke competenties beschikken.  

(Om)scholingstrajecten

Vlaams

(Om)scholingstrajecten

Nederlands