Achtergrond_FullService2

Ontzorging

Het Competence Development Center beschikt over een uitgebreide dienstverlening om haar leden op maat te ontzorgen. In een full service pakket vinden alle activiteiten door het Competence Development Center plaats. Van beleidsvorming tot en met financiële afhandeling. De opdrachtgever beschikt dan over één functionaris welke de regie heeft over de werkzaamheden welke door het Competence Development Center worden uitgevoerd. Het Competence Development Center werkt dan in opdracht (en namens) de opdrachtgever en streeft naar een hoge efficiëntie, hoge effectiviteit en de best mogelijke prijs/kwaliteit. De opdrachtgever betaalt alleen daadwerkelijk gemaakte uren en heeft als voordeel dat hij gebruik maakt van een partij welke training en opleiding als core business heeft waardoor de kosten relatief laag zijn. 

Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om van onderdelen van de dienstverlening gebruik te maken. 

In de praktijk blijkt de samenwerking met het Competence Development Center en het delen van 'better practices', welke onder de vlag van de coöperatie tot stand zijn gekomen, per direct belangrijke voordelen op te leveren voor de opdrachtgever.

Maak gerust vrijblijvend een afspraak om na te gaan welke voordelen er voor het oprapen liggen.

Telefoon: +31 (0)115 72 49 95
E-mail: cdc@bbeu.org

Stroomlijnenfacturen5

(Om)scholingstrajecten

Vlaams

(Om)scholingstrajecten

Nederlands