Achtergrond_FullService2

Audit

De consultants van het Competence Development Center kunnen op uw verzoek een audit uitvoeren.

De audit is gebaseerd op algemeen erkende werkwijzen en 'proven, better practices' in (middel)grote Nederlandse industriële bedrijven, de VNCI, de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (VCA) en Deltalinqs University.

Audit gebieden

  • de (toekomstige) kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting
  • het bedrijfsmanagement systeem
  • het Veiligheid Gezondheid en Milieu beheerssysteem
  • het bedrijfsbeheerssysteem waarin procedures zijn ondergebracht
  • operationele werkprocessen

De audit wordt uitgevoerd door specialisten welke over een jarenlange ervaring beschikken op senior management en operationeel niveau.

Het Competence Development Center beschikt over uitgebreide informatie rondom de audit. Aarzelt u niet om contact op te nemen om u over de mogelijkheden te laten informeren.

Audit1

(Om)scholingstrajecten

Vlaams

(Om)scholingstrajecten

Nederlands