Achtergrond_Training&Opleiding1

(Om)scholingstrajecten

Het Competence Development Center organiseert in opdracht van haar leden omscholings- en bijscholingstrajecten voor technische beroepen waar een tekort aan personeel is / wordt verwacht. Deze trajecten worden in nauwe samenwerking met partners uitgevoerd en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande opleidingsfaciliteiten van het onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Op dit moment loopt er een omscholingstraject in samenwerking met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). In dit traject worden werklozen geschoold tot proces-operator.

In dit project wordt veel gebruik gemaakt van de Bio Base Europe webbased proces simulatoren. De cursisten volgen hun stages bij de leden van de coöperatie.

In het geval u interesse heeft in omscholings- trajecten kunt u contact opnemen met Rob Mutsaers.

Telefoon: +31 (0)115 724 994
E-mail: cdc@bbeu.org

 

 

 

 

(Om)scholingstrajecten

Vlaams

(Om)scholingstrajecten

Nederlands