Achtergrond_Training&Opleiding1

(Om)scholingstrajecten

Het Competence Development Center organiseert in opdracht van haar leden omscholings- en bijscholingstrajecten voor technische beroepen waar een tekort aan personeel is / wordt verwacht. Deze trajecten worden in nauwe samenwerking met partners uitgevoerd en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande opleidingsfaciliteiten van het onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Op dit moment loopt er een omscholingstraject in samenwerking met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). In dit traject worden werklozen geschoold tot proces-operator.

In dit project wordt veel gebruik gemaakt van de Bio Base Europe webbased proces simulatoren. De cursisten volgen hun stages bij de leden van de coöperatie.

In het geval u interesse heeft in omscholings- trajecten kunt u contact opnemen met Peter Heerschap.

Telefoon: +31 (0)115 724 994
E-mail: peter.heerschap@bbeu.org

 

Scholingstraject 2012

Op dit moment wordt er een inventarisatie gemaakt. Naar verwachting zal eind november, begin december 2012 duidelijkheid komen omtrent de bij- en/of omscholingstrajecten in Nederland.

 

Scholingstraject 2012

In nauwe samenwerking met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) worden werkzoekenden opgeleid tot Proces Operator op de VDAB campus in Wondelgem. Het is de bedoeling dat de cursisten onder andere stage lopen bij Vlaamse bedrijven die lid zijn van de Bio Base Europe Coöperatie. Bij bewezen geschiktheid is er een reële kans op een baan als Proces Operator. De Bio Base Europe Cooperatie spant zich in om de cursisten te plaatsen bij haar leden. Klik voor meer informatie over de opleiding hier.

Geïnteresseerde bedrijven of cursisten kunnen bij vragen contact opnemen met de heer Jan Vandemoortele.

Telefoon: +32 (0)9 254 11 85
E-mail: Jan.Vandemoortele@vdab.be

(Om)scholingstrajecten

Vlaams

(Om)scholingstrajecten

Nederlands