home

Grote belangstelling voor CDC-taaltrainingen

nws1 afbeelding taaltraining

Reeds eerder werden medewerkers van verschillende bedrijven in onze regio bijgeschoold in buitenlandse talen, of bijvoorbeeld juist in technisch engels. Ook vond er 1 op 1 coaching plaats in de Nederlandse taal, met name voor buitenlandse medewerkers. DOW Benelux en DBIC ( het voormalige Service Center en nu onderdeel van DOW en Solutions geheten), waren daarin belangrijke klanten voor het CDC. Idee is dat de (tijdelijke) buitenlandse medewerkers niet alleen met hun Nederlandstalige collega’s beter kunnen communiceren, maar vooral dat ze zich in het dagelijks Nederlandse leven beter en sneller thuis zullen voelen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het doen van boodschappen, het leggen van sociale contacten, deelnemen aan bijeenkomsten en verenigingen enz.

Met de steeds verder gaande uitbreiding van Solutions namen niet alleen het aantal cursisten gestaag toe, maar ook de behoefte om in Terneuzen groepsgewijze cursussen aan te kunnen bieden in zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Het Competence Development Center werd betrokken in de verdere opzet, organisatie en inkoop van deze cursussen. Inmiddels wordt er vanwege het toegenomen volume met verschillende aanbieders samengewerkt. Vanaf september werden 10 groepen opgestart, waarvan een aantal in de avonden. Een intake vormt de start om tot groeps- en niveau-indeling te kunnen komen. De groepstrainingen vinden in het Bio Base Europe Training Center plaats.

Hoewel met name DOW en Solutions de behoefte voelden om medewerkers taaltraining aan te kunnen bieden, verwacht het Competence Development Center meer vraag naar dit soort cursussen. Niet alleen de ontwikkelingen binnen multinationale bedrijven in onze regio als DOW, Trinseo, Yara en Cargill, maar ook grote werken als de Nieuwe Sluis en ontwikkelingen in de glastuinbouw zullen vele nieuwe medewerkers naar de Kanaalzone trekken, waarvan een belangrijk deel uit het buitenland zal moeten gaan komen. Eenvoudigweg omdat er in de regio en in Nederland te weinig medewerkers zullen kunnen worden geworven. Voor een gemakkelijker integratie van de buitenlandse medewerkers in onze regio, is basiskennis van het Nederlands dan een belangrijk uitgangspunt. Goed voor de werknemer en natuurlijk goed voor de werkgever. Naar verwachting zal de kans op succesvolle en langdurige tewerkstelling door een betere sociale integratie aanmerkelijk worden vergroot.

 

(Om)scholingstrajecten

Vlaams

(Om)scholingstrajecten

Nederlands