home

CDC ondersteunt Cargill bij turnaround Logistiek

cargill_tank

20-10-2020

De eerste anderhalve week van oktober heeft het Competence Development Center (CDC) Cargill Sas van Gent ondersteund bij het uitvoeren van training en toegang voor een korte turnaround bij de logistieke afdeling.

Het Turnaround Support Service concept van het CDC, zoals dat eerder ook bij DOW (LHC) en Trinseo (Styreen) is neergezet, blijkt in een afgeschaalde vorm ook zeer toepasbaar voor kleinere stops en turnarounds. Bij de logistieke afdeling van Cargill betrof het een stop van een week, waarbij meer dan 150 contractors betrokken waren.

Cargill TA 1Door de poortfunctie en toegangsinstructie bij het CDC onder te brengen, werd Cargill voor het hele proces ontzorgd. Voordeel was dat de poort in Sas van Gent vrij bleef van opstoppingen en het hele aanmeld- en trainingsproces verregaand digitaal en volledig geregistreerd kon plaatsvinden. Met een doelstelling van 80% vooraf getraind, wordt de drukte beperkt tot het afhalen van toegangsbadges voor de poort, helmstickers na een (eerdere) succesvolle toets en een beperkt aantal fysieke instructies en toetsen. Deze dienden door de contractors vooraf via het digitale reserveringssysteem aangevraagd te worden en vonden dus binnen enkele dagdelen op planning plaats. Voor de turnaround was de fysieke poort- en instructiefunctie bij Bio Base Europe Training Center in Terneuzen gevestigd. De deelnemers werden apart ontvangen en via een specifieke route in en uit de poort/instructieruimte geleid. Op deze manier konden ook de bijkomende COVID-19 regels op een goede manier worden gecommuniceerd en gehandhaafd. Zoals bij Cargill waren bijvoorbeeld mondkapjes verplicht en diende 2 meter afstand te worden gehouden.

Over de samenwerking tussen CDC en Cargill zegt Robert van de Boom, EH&S manager bij Cargill Sas van Gent, dat die “ondanks de korte voorbereidingstijd zeer geslaagd te noemen is en ook bij grotere stops en turnarounds kan bijdragen aan betere instructie en meer veiligheid op de site tijdens onderhoudswerkzaamheden”. Hij is erg enthousiast over de samenwerking. "Daarnaast verhoogt het ook de efficiëncy; normaliter hadden we op de eerste dag van een TA enorme wachttijden aan de poort waardoor contractors veel tijd verloren. We hebben nu op donderdag/vrijdag voor de TA het merendeel van de passen verstrekt waardoor deze personen zonder wachttijd maandag aan de TA werkzaamheden konden beginnen." Daarbij wordt door de in de Bio Base Europe Coöperatie verenigde bedrijven nu van een vergelijkbare opzet gebruik gemaakt, welke direct tot kostenbesparing voor asset owners en contractors leidt en een gezamenlijke norm neerzet voor de Kanaalzone.

 

 

 

(Om)scholingstrajecten

Vlaams

(Om)scholingstrajecten

Nederlands