home

Project Internationale Technische Stages in eindfase en op weg naar vervolg


In maart heeft een themadag voor bedrijven plaatsgevonden van het project Internationale Technische Stages, een project waarin naast Dow Benelux ook Scalda en Bio Base Europe Coöperatie deelnemen. Doel van dit mede door de Provincie Zeeland gefinancierde project is het onderzoeken van de haalbaarheid van het aantrekken van buitenlandse stagiaires voor operations en maintenance in de proces- en foodindustrie. Dit als eerste kennismaking met de Zeeuwse procesindustrie en om zo ook nieuwe instroom te realiseren.
De deelnemende organisaties onderschreven de aanstaande arbeidsmarktproblematiek, welke voor maintenance op dit moment wellicht nog nijpender is dan voor (proces-)operations. Daarnaast werd het mogelijk onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal als mogelijke belemmering genoemd. Toch waren de reacties op het initiatief positief en gaven de procesbedrijven aan bij dit project betrokken te willen blijven. De case van Brainport Eindhoven, waar de technische industrie in deze regio deze uitdaging gezamenlijk heeft opgepakt droeg daar zeker in bij. Een verslag van deze themadag is te vinden op https://lnkd.in/edVp3Cc .


Momenteel wordt gewerkt aan het eindrapport van het project dat binnenkort aan de Provincie opgeleverd zal worden. De belangrijkste resultaten en conclusies werden tijdens een slotbijeenkomst op 3 juni gepresenteerd. Het merendeel van de daarbij aanwezige Zeeuwse procesbedrijven gaf daarbij aan een vervolg van dit project, waarin een en ander uitgewerkt wordt, actief te willen ondersteunen. Doelstelling zou dan zijn de eerste stagiairs in de eerste helft van 2023 in Zeeland te verwelkomen.

LinkedIn-5

(Om)scholingstrajecten

Vlaams

(Om)scholingstrajecten

Nederlands