home

Nieuws

Grote belangstelling voor CDC-taaltrainingen


Reeds eerder werden medewerkers van verschillende bedrijven in onze regio via het Competence Development Center bijgeschoold in diverse buitenlandse talen, of bijvoorbeeld juist in het technisch engels. Ook vond er 1 op 1 les plaats in de Nederlandse taal, met name voor buitenlandse medewerkers. DOW Benelux en DBIC waren daarin belangrijke klanten voor het CDC. Met de forse uitbreiding van DBIC ontstond ook de behoefte aan groepsgewijze cursussen in met name Nederlands. Dit om de startende expats zich sneller in Nederland thuis te laten voelen. Natuurlijk niet alleen bij Nederlandse collega’s, maar met name ook in de sociale omgang buiten het werk om.


Sinds oktober 2018 hebben al meer dan xx studenten hun cursus afgerond. Een intake vormt de start om tot groeps- en niveau-indeling te kunnen komen. De cursus werd zowel bij DBIC zelf als in de avonduren bij het Bio Base Europe Training Center verzorgd en is in het najaar weer met nieuwe groepen gestart.


*quote cursist*


Hoewel met name DOW en DBIC de behoefte voelden om medewerkers taaltraining aan te kunnen bieden, verwacht het Competence Development Center meer vraag naar dit soort cursussen. Niet alleen de ontwikkelingen binnen multinationale procesbedrijven in onze regio, maar ook de ontwikkelingen in de zorg en andere sectoren zullen vele nieuwe medewerkers naar de Zeeland trekken, waarvan een belangrijk deel uit het buitenland zal moeten gaan komen. Eenvoudigweg omdat er in de regio en in Nederland te weinig te weinig medewerkers zullen kunnen worden geworven. Voor een gemakkelijker integratie van de buitenlandse medewerkers in onze regio, is basiskennis van het Nederlands dan een belangrijk uitgangspunt. Goed voor de werknemer en natuurlijk goed voor de werkgever. Naar verwachting zal de kans op succesvolle en langdurige tewerkstelling door een betere sociale integratie aanmerkelijk worden vergroot.


*foto*

(Om)scholingstrajecten

Vlaams

(Om)scholingstrajecten

Nederlands