home

Competence Development Center thuis op CO3 Campus, ook voor praktijktraining

Recent is door gedeputeerde Jo-Annes de Bat de nieuwe naam onthuld van Bio Base Europe Training Center: CO3 Campus. Een naam die de lading beter dekt en het samenwerken in het centrum benadrukt: co-work, co-create en co-learn. Deze laatste functie, het samen trainen en scholen, wordt met name door het Competence Development Center ingevuld, maar ook Technicom is in dit opzicht een vaste gebruiker van CO3 Campus. Tussen CDC en Technicom wordt overigens ook nauw samengewerkt in het opleiden van technisch personeel.
Hoewel CDC ook trainingen op locatie bij diverse bedrijven en opleiders uitvoert, vormt CO3 Campus in Terneuzen de uitvalsbasis voor CDC met betrekking tot de uitvoering van trainingen. Rob Mutsaers, operationeel manager stelt dat “dit niet alleen voor theorietrainingen geldt, maar steeds meer ook voor het praktische deel van compliancy-trainingen. Zo staat er bij CO3 Campus inmiddels infrastructuur voor veilig aanslaan van lasten en staan er flensbomen. Het is de bedoeling, zo vertelt hij, dat deze praktische en veiligheidsvaardigheden voor werknemers en contractors in de procesindustrie, alsmede de toetsing daarop, zoveel mogelijk op deze centrale locatie kunnen gaan plaatsvinden”. In het verlengde daarvan ligt de ambitie van het CDC om voor de Kanaalzone tot een gezamenlijke safety street te komen, waarbij toegang tot de regionale industrie geharmoniseerd en gestandaardiseerd kan worden. Dit zal leiden tot een groter veiligheidsbewustzijn en kostenbesparingen in de keten, voor zowel asset owners als contractors.

CO3.PNG

(Om)scholingstrajecten

Vlaams

(Om)scholingstrajecten

Nederlands