home

Wordt online trainen het nieuwe normaal?

19-5-2020

Online trainen

Door de recente coronacrisis ontwikkelt de vraag naar online trainen zich sneller en diepgaander dan voorheen. Waar bedrijfsspecifieke instructies of trainingen vaak al online werden aangeboden en uitgevoerd, zorgen de beperkingen van fysieke bijeenkomsten voor een nieuwe uitdaging voor het Competence Development Center, dat met name groepsgewijze compliancy trainingen en certificeringen verzorgt.

Waar de laatste jaren de bedrijven en cursisten nog sceptisch waren over de snelheid, effectiviteit en interactie van e-learnings, wordt deze manier van leren en trainen nu als alternatief omarmd en wordt deze in rap tempo beter toegankelijk gemaakt en verbeterd. Het gaat daarbij niet alleen om de inzet van e-learnings voor meestal het theoretische deel van een training. Ook online conferencing en video meetings op de bekende platforms wordt ingezet om groepen onder leiding van een docent te trainen.

Toch blijft de praktijkcomponent en voor een deel de toets (of het examen) veelal een fysieke aangelegenheid. Al was omdat er direct aan een installatie gewerkt moet worden (bijvoorbeeld voor hijsen of aan een flensboom) of de examinering onder toezicht dient plaats te vinden.

Voor CDC en haar leden ligt de focus op de continuïteit in de compliancy trainingen en (her-) certificering. Daar waar mogelijk wordt samen met de opleiders de theoretische component online aangeboden, hetzij via e-learning, hetzij door video conferencing. Te denken valt daarbij aan ATEX basis, Werken met Flenzenverbindingen, Gasmeten, EHBO en BHV. Waar de toetsing niet digitaal kan, of waar praktijk- en examenhandelingen onder toezicht dienen te worden verricht, wordt daarin door het CDC voorzien middels inplanning van kleinere groepen en inschrijving op een rooster. De RIVM richtlijnen en de anderhalve meter gelden daarbij voor de trainingslocaties natuurlijk als uitgangspunt.

Online trainen, zeker voor de theorie, is hiermee tot een nieuwe realiteit geworden, die ook kan bijdragen de efficiency in trainingstijd te verhogen en daarmee samenhangende kosten te verminderen. Voor Jean-Paul Leenknegt, directeur van BBEC, is het nog de vraag “waar de balans tussen online trainen en fysiek bij elkaar komt te liggen. Dit zal ook afhangen van ervaringen van de verschillende doelgroepen met deze manier van opleiden en de effectiviteit daarvan. Wij ontvangen ook alweer vragen om toch ook fysieke bijeenkomsten aan te kunnen bieden, juist vanwege de betere interactie met de docent en in de groep cursisten”.

(Om)scholingstrajecten

Vlaams

(Om)scholingstrajecten

Nederlands