home

Effectieve inzet trainingsdagen door carrousel-trainingen

19-12-2019

carrouseltraining

Carrousel-trainingen bestaan uit samengestelde trainingen die op één dag en op één locatie gegeven kunnen worden. Dit kan zowel theoretisch als praktisch zijn. Het grote voordeel is dat deelnemers niet meerdere keren naar één of verschillende trainingslocatie(s) moeten komen, maar verschillende trainingen in één keer kunnen worden gevolgd.

De trainingsdagen zijn vooral interessant voor deelnemers die in een ploegenrooster werken en een beperkt aantal trainingsdagen hebben. Door medewerkers van één of meerdere bedrijven samen te brengen op één trainingsdag kunnen groepen gemaakt worden die als in een carrousel afwisselend de verschillende (korte) trainingen volgen. Op deze manier kan de trainingstijd effectief worden ingezet en kunnen meerdere compliancy- of bewustwordingtrainingen worden gecombineerd met minimaal verlet- en reistijd en lagere organisatiekosten.


Trainingen

De carrousel-training die het CDC kan verzorgen kan bestaan uit de trainingen uit haar portfolio zoals Valpreventie, Electrical Basics (VOPH), Gezond werken in de ploegen, Oogspoelen en Fysieke belasting. Vaak worden er drie trainingen op een dag verzorgd, maar twee of vier is ook een mogelijkheid. Verder is het natuurlijk ook mogelijk bedrijfsinterne trainingen of cursussen in te passen.

(Om)scholingstrajecten

Vlaams

(Om)scholingstrajecten

Nederlands