home

Ontzorging DOW-LHC met Turn Around support services

19-12-2019

Logo_Dow
Voor de grootste onderhoudstop in de regio heeft Competence Development Center (CDC) voor de eerste keer de Turn Around support services geleverd. Dit ter ontzorging voor met name het instructieproces voor de contractors en DOW-LHC personeel bij Dow Benelux te Terneuzen. In de 10 weken vanaf begin september 2019 tot begin november 2019 hebben ongeveer 5500 personen zowel de instructie gevolgd als toets gehaald. Voorzien van een TA-sticker en waar nodig een DOW-toegangspas, konden ze vervolgens aan de slag bij de Turn Around van de LHC-1 op het DOW-terrein.

 

dowta2


Drukte bij poort weg

Voor het eerst in de regio wordt de verleende service support in deze vorm verzorgd. De manier van werken is op verschillende manieren bijzonder. “Ten eerste wordt alle drukte bij de poort weggehaald”, aldus Jean-Paul Leenknegt, directeur van het Competence Development Center onderdeel van de Bio Base Europe Coöperatie UA. Dit werd bewerktstelligd door alle instructies, toetsing en controle op identiteit en pasuitgifte voor de contractors te centraliseren in het Bio Base Europe Training Center even verderop in Terneuzen. De DOW-ES&S organisatie en TA Services hadden hiertoe een uitgebreide continue bezetting bij dat centrum. Speciale signing wees vanaf de toegangswegen de weg er naar toe.

 

dowta3


Digitaal en online instructie en toetsing

Verder is de bestaande LHC-instructie verbeterd en gedigitaliseerd. Maar ook tevens geïntegreerd met de DOW-poortinstructie en voorzien van toets. Hierdoor kon verificatie plaatsvinden op het inhoudelijke begrip van deze veiligheidstraining. De TA-instructie heeft als doel veilig te werken tijdens de onderhoudsstop. Bij een positief resultaat kregen de deelnemers een TA-sticker die zichtbaar op de helm gedragen moest worden, om toegang te krijgen tot het Turn Around gebied op het Dow terrein. Voor DOW-personeel en vaste contractors werden instructie en toets online of in VGWM-sessies aangeboden. Voor de contractors die in de stopperiode zelf arriveerden, veelal uit het buitenland, werden instructie en toets in het BBETC op één van de werkstations afgenomen en kon de DOW-pas worden afgehaald. E.e.a. werd in meer dan 10 talen aangeboden.


Database

De derde innovatie betrof volgens Rob Mutsaers, operationeel manager bij het CDC, “het vastleggen en toegankelijk maken van de contractorgegevens in een database”, waardoor minder verschillende passen moesten worden uitgegeven en de trainings- en toegangsgegevens benaderbaar werden gemaakt voor verschillende gebruikers.

 

dowta1


Eigen website en toekomstige ontwikkelingen

Het CDC heeft een aparte website ingericht (www.cdcsupport.nl) voor de TA support services. De website is bedoeld als informatieverstrekker voor werknemers van de asset owner en contractors die gaan werken tijdens de TA. Daarnaast heeft de website een planningsmodule, waar werknemers en contractors een reservering voor de instructie kunnen maken. En een afgeschermde omgeving waar train de trainers toegang kregen tot trainingsmiddelen.


De website zal in de nabije toekomst (voorjaar 2020) ingezet worden om de TA van Trinseo te faciliteren. Op deze manier streeft CDC ernaar niet alleen de lidbedrijven, maar ook andere asset owners in de regio te ontzorgen bij de organisatie van veilig werken tijdens grote onderhoudsstops.

(Om)scholingstrajecten

Vlaams

(Om)scholingstrajecten

Nederlands