home

Bijeenkomst Groene Grondstoffen

Binnen de grensregio Vlaanderen-Nederland is in de periode 2012-2013 het project 'Groene grondstoffen, innovatief gebruik van landbouwgewassen' uitgevoerd. Doel van het project was het stimuleren en ondersteunen van kennisontwikkeling en innovatie rond nieuwe toepassingen van plantaardige productie. Tevens was het subdoel het stimuleren van nieuwe ketenvorming en het koppelen van bedrijven tussen of over sectoren heen rondom innovatieve toepassingen van landbouwgewassen.

GroeneGrondstoffen

U bent van harte uitgenodigd om het slotevent van dit project bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats op:

28 februari 2013 | aanvang 12.15 uur
Bio Base Europe Training Center
Zeelandlaan 2
4538 CA Terneuzen

Toegang is gratis maar u dient zich wel in te schrijven. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan via het aanmeldingsformulier, a.u.b. voor 20 februari 2013.

Wilt u meer lezen over deze bijeenkomst en de bijbehorende workshops die u kunt volgen? Download hier de complete uitnodiging.

(Om)scholingstrajecten

Vlaams

(Om)scholingstrajecten

Nederlands